Over de Stichting Vormingswerk Amersfoort

De stichting

De historische haven van Spakenburg De botter BU2 Bunschoten is eigendom van de Stichting Vrienden van het Vormingswerk Amersfoort. Het schip werd in 1964 door het Vormingscentrum gekocht voor vormingskampen en zeildagen.

Tegenwoordig wordt het schip vooral gebruikt voor zeildagen met leerlingen van De Baander, een school voor Praktijkonderwijs te Amersfoort. Leerlingen van deze school assisteren ook bij het onderhoud van de botter.

Onderhoud aan de botter BU2Het onderhoud brengt veel kosten met zich mee. Omdat wij het varen met deze groepen jongeren belangrijk vinden, wordt de botter regelmatig verhuurd aan particulieren en bedrijven. Hiermee genereren we de inkomsten die nodig zijn om het onderhoud te kunnen betalen.

De mensen achter het schip

De BU2 heeft vier schippers en een aantal scheepsmaten. Deze mensen varen het schip en doen een groot deel van het onderhoud.

Schippers
- Ben Oostendorp
- Jan Minderhoud
- Jaap Visser
- Jesper Visser

De stichting heeft 5 bestuursleden:
- Ben Oostendorp, voorzitter/secretaris
- Jaap Visser, penningmeester
- Jaap van Diermen, lid
- Peter Geschiere, lid
- Jan Minderhoud, lid

De bestuursleden zijn enthousiaste vrijwilligers die hun hart verpand hebben aan botters en met name botter BU 2 (beter bekend als het houten paard/t), dat eigendom is van de stichting. Hiernaast zijn er nog een aantal vrijwilligers actief voor hand- en spandiensten met betrekking tot varen en onderhoud.